054 «Соціологія»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціологія» зі спеціальності 054 «Соціологія» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-15) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціологія» зі спеціальності 054 «Соціологія» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Социология» специальности 054 «Социология» по второму (магистерскому) уровню в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of educational and professional program “Sociology” on specialty 054 “Sociology” at the second (Master) level at Zaporizhzhia National Technical University
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Соціологія» зі спеціальності 054 «Соціологія» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 60 (шістдесят) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Социология» специальности 054 «Социология» по второму (магистерскому) уровню с лицензионным объемом 60 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: based on the analysis of provided materials and results of accreditation expertise the Expert Board concludes that it is possible to accredit educational and professional program “Sociology” on specialty 054 “Sociology” at Zaporizhzhia National Technical University at the second (Master) level with licensed number of 60 people.