Науково-практична конференція бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації (5 грудня 2012 р.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Досвід створення електронних інформаційних ресурсів в архівних установах
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Пилявська, Ольга Леонідівна; Pylyavska, Olga L.; Пилявская, Ольга Леонидовна
  UK: Висвітлення досвіду Державного архіву Запорізької області щодо створення та застосування електронних інформаційних ресурсів. EN: Illumination of the experience of the State Archives of Zaporizhzhia areas for the creation and application of electronic information resources RU: Освещение опыта Государственного архива Запорожской области по созданию и применению электронных информационных ресурсов
 • Item
  Колекція рідкісних видань у науковій бібліотеці ЗНУ: історія створення, проблеми вивчення та практика інформаційного розкриття
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Чала, Ніна Миколаївна; Chala, Nina M.; Чала, Нина Николаевна
  UK: Книжкове зібрання наукової бібліотеки Запорізького національного університету – це книги, які накопичували декілька поколінь бібліотек. За всю історію свого існування бібліотека збагачувала свої фонди, серед них є цікаві, рідкісні і цінні видання. EN: The book collection of the scientific library of the Zaporozhye National university - these are books that accumulated several generations of libraries. for the whole the history of its existence the library enriched its funds, among them there are interesting, rare and valuable publications RU: Книжное собрание научной библиотеки Запорожского национального университета - это книги, которые накапливали несколько поколений библиотек. За всю историю своего существования библиотека обогащала свои фонды, среди них есть интересные, редкие и ценные издания.
 • Item
  Создание сводных баз данных редких и ценных книг на примере региональных сводов книжных памятников России
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Васецкая, Татьяна Ивановна; Vasetska, Tetiana Ivanivna; Васецька, Тетяна Іванівна
  UK: Досвід роботи російських колег з рідкісними і цінними книгами на прикладі створення регіонального зводу книжкових пам'яток EN: Experience of work of Russian colleagues with rare and valuable books on the example of creating a regional set of book monuments RU: Опыт работы российских коллег с редкими и ценными книгами на примере создания регионального свода книжных памятников
 • Item
  Работа библиотеки ЗНТУ с фондом редких и ценных изданий
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Пилипенко, Наталья Владимировна; Pylypenko, Nataliya V.; Пилипенко, Наталія Володимирівна
  UK: В роботі представлено дослідження історії створення найцікавіших та найяскравіших екземплярів із колекції рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки ЗНТУ. EN: The paper presents a study of the history of creating the most interesting and brilliant specimens from the collection of rare and valuable books of the ZNTU Scientific Library. RU: В работе представлено исследование истории создания наиболее интересных и ярких экземпляров из коллекции редких и ценных книг Научной библиотеки ЗНТУ.
 • Item
  Программы сохранности книжного наследия человечества
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Мировская, Анна Михайловна; Myrovska, Ganna M.; Мировська, Ганна Михайлівна
  UK: Проблема збереження бібліотечних фондів стала глобальним завданням, яку вирішують всі цивілізовані країни світу, світове співтовариство в цілому. EN: The problem of the preservation of library collections has become a global task, which is solved by all civilized countries of the world, the world community as a whole. RU: Проблема сохранности библиотечных фондов стала глобальной задачей, которую решают все цивилизованные страны мира, мировое сообщество в целом.
 • Item
  Формування фонду рідкісних та цінних видань у Науковій бібліотеці Таврійського ДАТУ
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Білоцька, Ольга Миколаївна; Bilotskaya, Olga M.; Билоцкая, Ольга Николаевна
  UK: Рідкісні видання - найцінніша частина бібліотечного фонду наукової бібліотеки. Тому його вивчення, збереження і забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки EN: Rare editions are a valuable part of the scientific library fund library. Therefore, its study, preservation and access to it modern and future generations are one of the most important tasks of the library RU: Редкие издания - ценная часть библиотечного фонда научной библиотеки. Поэтому его изучения, сохранения и обеспечения доступа к нему современным и будущим поколениям является одной из важнейших задач библиотеки
 • Item
  Работа с фондом редких и ценных книг в научной библиотеке ЗНТУ
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Артеменко, Ирина Сергеевна; Artemenko, Iryna S.; Артеменко, Ірина Сергіївна
  UK: Збереження бібліотечних фондів - глобальна проблема, від вирішення якої залежить, чи зможемо ми передати майбутнім поколінням спадщину минулих епох. EN: Preservation of library collections is a global problem, from the solution which depends on whether we can pass on the heritage to future generations past eras. RU: Сохранение библиотечных фондов – глобальная проблема, от решения которой зависит, сможем ли мы передать будущим поколениям наследие прошлых эпох.