Монографії кафедри ТТ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах : монографія
    (Запорізький національний технічний університет, 2018) Форнальчик, Євген Юліаннович; Fornalchyk, Yevhen Yu.; Форнальчик, Евгений Юлианович; Трушевський, Вячеслав Едуардович; Trushevskiy, Vyacheslav E.; Трушевский, Вячеслав Эдуардович
    UK: викладено сучасні наукові підходи до управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах з урахуванням режимів роботи світлофорної сигналізації та чинників, які впливають на роботу перехресть. EN: modern scientific approaches to traffic management are stated at regulated intersections in cities, taking into account the modes of operation traffic lights and factors that affect the operation of intersections. RU: изложены современные научные подходы к управлению дорожным движением на регулируемых перекрестках в городах с учетом режимов работы светофорной сигнализации и факторов, влияющих на работу перекрестков.