Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 127
 • Item
  Лабораторні роботи з дисципліни “Оптимальні системи керування” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Єфименко, Микола Володимирович; Миронова, Наталія Олексіївна; Шаптала, Станіслав Вікторович; Yefymenko, Мykola; Myronova, Natalya; Shaptala, Stanislav
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін " Оптимальні системи керування ". EN: Methodological recommendations and instructions for performing laboratory work in the disciplines "Optimal control systems" are given.
 • Item
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи кіберфізичних систем» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. Частина 2
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тягунова, Марія Юріївна; Tiahunova, Mariia Yu.
  UK: В методичних вказівках наводяться рекомендації щодо етапів виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи кіберфізичних систем». Студентам пропонуються завдання, які потребують самостійного виконання. Окрім цього, є короткі теоретичні відомості. EN: The methodological recommendations offer instructions on the stages of performing laboratory work in the discipline “Fundamentals of Cyber-Physical systems”. Students are offered tasks which require self-guided implementation. In addition, there is brief theoretical information.
 • Item
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи кіберфізичних систем» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання. Частина 1
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тягунова, Марія Юріївна; Tiahunova, Mariia Yu.
  UK: В методичних вказівках наводяться рекомендації щодо етапів виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи кіберфізичних систем». Студентам пропонуються завдання, які потребують самостійного виконання. Окрім цього, є короткі теоретичні відомості. EN: The methodological recommendations offer instructions on the stages of performing laboratory work in the discipline “Fundamentals of Cyber-Physical systems”. Students are offered tasks which require self-guided implementation. In addition, there is brief theoretical information.
 • Item
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології нейронних мереж» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тягунова, Марія Юріївна; Tiahunova, Mariia Yu.
  UK: В методичних вказівках наводяться рекомендації щодо етапів виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології нейронних мереж». Студентам пропонуються завдання, які потребують самостійного виконання. Окрім цього, є короткі теоретичні відомості. EN: The methodological recommendations offer instructions on the stages of performing laboratory work in the discipline “Neural network technologies”. Students are offered tasks which require self-guided implementation. In addition, there is brief theoretical information.
 • Item
  Самостійна та індивідуальна робота з проектування електронної апаратури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Малий, Олександр; Піроженко, Олександр; Pospeieva, Iryna; Malyi, Oleksandr; Pirozhenko, Oleksandr
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Проєктування телекомунікаційних та радіотехнічних систем" EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline "Design of telecommunication and radio technical systems"
 • Item
  Лабораторні роботи з проєктування телекомунікаційних та радіотехнічних систем (цикл 2 )
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Малий, Олександр; Шаптала, Станіслав; Pospeieva, Iryna; Malyi, Oleksandr; Shaptala, Stanislav
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проєктування телекомунікаційних та радіотехнічних систем" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Design of telecommunication and radio technical systems"
 • Item
  Лабораторні роботи з проєктування телекомунікаційних та радіотехнічних систем (цикл 1)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Малий, Олександр; Піроженко, Олександр; Pospeieva, Iryna; Malyi, Oleksandr; Pirozhenko, Oleksandr
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проєктування телекомунікаційних та радіотехнічних систем" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Design of telecommunication and radio technical systems"
 • Item
  Самостійна та індивідуальна робота з методології наукових досліджень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Фурманова, Наталія; Довженко, Володимир; Мєльніков, Олег; Pospeieva, Iryna; Furmanova, Nataliia; Dovzhenko, Volodymyr; Melnikov, Oleg
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Методологія наукових досліджень' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline 'Methodology of scientific research'
 • Item
  Лабораторні роботи з методології наукових досліджень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Фурманова, Наталія; Pospeieva, Iryna; Furmanova, Nataliia
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Методологія наукових досліджень' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline 'Methodology of scientific research'
 • Item
  Самостійна та індивідуальна робота з автоматизованого проєктування електронної апаратури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Куляба-Харитонова, Тетяна; Шаптала, Станіслав; Pospeeva, Iryna; Kulyaba-Charitonova, Tetyana; Shaptala, Stanislav
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисциплін "Комп'ютерна графіка", "Основи геометричного та графічного моделювання" EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work in the disciplines "Computer graphics", "Bases of geometric and graphic modeling"
 • Item
  Лабораторні роботи з автоматизованого проєктування електронної апаратури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Поспеєва, Ірина; Куляба-Харитонова, Тетяна; Pospeieva, Iryna; Kulyaba-Charitonova, Tetyana
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Комп'ютерна графіка", "Основи геометричного та графічного моделювання" EN: Methodical recommendations and instructions an laboratory works in the disciplines "Computer graphics", "Bases of geometric and graphic modeling"
 • Item
  Самостійна та індивідуальна робота з теплових режимів електронної апаратури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Куляба-Харитонова, Тетяна Іванівна; Пилипенко, Ксенія Іллівна; Pospeeva, Iryna E.; Kuljaba-Charitonova, Tatyana I.; Pilipenko, Ksenya I.; Kuljaba-Charitonova, Tatyana I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Куляба-Харитонова, Татьяна Ивановна; Пилипенко, Ксения Ильинична
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Тепломасообмін в радіоелектронних апаратах" EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline ''Thermal and mass transfer in electronic devices' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине "Тепломассообмен в радиоэлектронных аппаратах"
 • Item
  Лабораторні роботи з теплових режимів електронної апаратури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Куляба-Харитонова, Тетяна Іванівна; Пилипенко, Ксенія Іллівна; Pospeeva, Iryna E.; Kuljaba-Charitonova, Tatyana I.; Pilipenko, Ksenya I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Куляба-Харитонова, Татьяна Ивановна; Пилипенко, Ксения Ильинична
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Тепломасообмін в радіоелектронних апаратах" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline ''Thermal and mass transfer in electronic devices' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Тепломассообмен в радиоэлектронных аппаратах"
 • Item
  Дипломування з проєктування радіоелектронних систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Шило, Глина Миколаївна; Куляба-Харитонова, Тетяна Іванівна; Фурманова, Наталія Іванівна; Коновалова, Ірина Петрівна; Pospeeva, Iryna E.; Shilo, Galina M.; Kulyaba-Charitonova, Tatyana I.; Furmanova, Nataliya I.; Konovalova, Irina P.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Шило, Галина Николаевна; Куляба-Харитонова, Татьяна Ивановна; Фурманова, Наталия Ивановна; Коновалова, Ирина Петровна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання кваліфікаційних проєктів (робіт) для бакалаврів спеціальностей 151, 172 EN: Methodical recommendations and instructions for the implementation of qualification projects (works) for bachelors of specialties 151, 172 are given.' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению квалификационных проектов (работ) для бакалавров специальностей 151, 172
 • Item
  Самостійна робота з проектування радіотехнічних систем
  (2019) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  U7K; Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Проектування телекомунікаційних та радіотехнічних систем" EN: Methodical recommendations and instructions an independent work in the discipline "Design of telecommunication and radio engineering systems" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Проектирование телекоммуникационных и радиотехнических систем"
 • Item
  Самостійна робота з конструювання робототехнічних систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: mНаведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи конструювання робототехнічних систем" EN: Methodical recommendations and instructions an independent work in the discipline "Basics of designing robotic systems" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Основы конструирования робототехнических систем"
 • Item
  Самостійна робота з конструювання мехатронних систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи конструювання мехатронних систем" EN: Methodical recommendations and instructions an independent work in the discipline "Basics of designing mechatronic systems" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Основы конструирования мехатронных систем"
 • Item
  Самостійна робота з конструювання електронних приладів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Основи конструювання електронних приладів" EN: Methodical recommendations and instructions an independent work in the discipline "Basics of designing electronic devices" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Основы конструирования электронных приборов"
 • Item
  Самостійна робота з автоматизації проектування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Комп'ютерна графіка' EN: Methodical recommendations and instructions an independent work in the discipline "Computer Graphics" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине Компьютерная графика'
 • Item
  Конспект лекцій з автоматизації проектування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поспеєва, Ірина Євгенівна; Pospeeva, Iryna E.; Поспеева, Ирина Евгеньевна
  UK: Наведено лекції з дисциплін "Комп'ютерна графіка", "Комплексно-графічні системи конструкторської підготовки виробництва" EN: Lectures on the disciplines "Computer Graphics", "Complex graphic systems for design preparation of production" RU: Приведены лекции по дисциплинам "Компьютерная графика", "Комплексно-графические системы конструкторской подготовки производства"