Колекція публікацій працівників

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Бібліотека в новому вимірі:
  (Наукова бібліотека ЗНТУ, 2014) Пилипенко, Наталія Володимирівна; Pylypenko, Nataliya V.; Пилипенко, Наталья Владимировна
  UK: У презентації розглядаються шляхи і перспективи адаптації бібліотек до зростаючих вимог майбутнього. EN: The presentation discusses the ways and prospects for the adaptation of libraries to the growing demands of the future. RU: В презентации рассматриваются пути и перспективы адаптации библиотек к растущим требованиям будущего.
 • Item
  Формування іміджу бібліотеки за допомогою соціальних медіа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015-09) Пилипенко, Наталія Володимирівна; Pylypenko, Nataliya V.; Пилипенко, Наталья Владимировна
  UK: Ця стаття присвячена головним причинам, чому бібліотека повинна використовувати соціальні медіа для комунікації з користувачами. Обговорюються поточні соціальні тенденції і популярні канали соціальних медіа. Запропоновані види діяльності, які можуть бути здійснені в кожному з них. EN: This article is dedicated to the main reasons why a library should use social media to communicate with customers. Current social trends and popular social media channels are discussed. Activities that can be done with each of them are suggested. RU: Эта статья посвящена главным причинам почему библиотека должна использовать социальные медиа для коммуникации с пользователями. Оговариваются текущие социальные тенденции и популярные каналы социальных медиа.
 • Item
  Електронна бібліотека ВНЗ як середовище швидкого доступу до наукових та навчальних матеріалів
  (Запорізький національний технічний університет, 2009) Киричек, Галина Григорівна; Kirichek, Galina G.; Киричек, Галина Григорьевна; Коваленко, Олена Валентинівна; Kovalenko, Olena V.; Коваленко, Елена Валентиновна
  UK: Наведено етапи розробки, формування та забезпечення функціонування Електронної бібліотеки вищого навчального закладу на прикладі ЕБ ЗНТУ. Електронна бібліотека реалізована у формі сайту, що значно спрощує організацію системи доступу до наукових та навчальних матеріалів. EN: Stages of development, formation and maintenance of functioning of the Electronic library of a higher educational institution on the example of EB ZNTU are given. The electronic library is implemented in the form of a website, which greatly simplifies the organization of access to scientific and educational materials RU: Приведены этапы разработки, формирования и обеспечения функционирования Электронной библиотеки высшего учебного заведения на примере ЭБ ЗНТУ. Электронная библиотека реализована в форме сайта, что значительно упрощает организацию системы доступа к научным и учебных материалов.