242 «Туризм»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018-05-25) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Туризмоведение» специальности 242 «Туризм» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of the educational and professional program «Science of Tourism» on specialty 242 «Tourism» at Zaporizhzhya National Technical University
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія дійшла висновку щодо можливості акредитації освітньо- професійної програми «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» в Запорізькому національному технічному університеті за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензованим обсягом 250 (двісті п’ятдесят) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия пришла к выводу о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Туризмоведение» специальности 242 «Туризм» в Запорожском национальном техническом университете по первому (бакалаврскому) уровню с лицензированным объемом 250 (двести пятьдесят) лиц. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of the materials and the results of the accreditation examination, submitted for accreditation, the commission concludes that it is possible to accredit the educational and professional program «Science of Tourism» on specialty 242 «Tourism» at Zaporizhzhya National Technical University of the first (bachelor’s) level with a license number of 250 (two hundred and fifty) persons.
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2017-11-29) Експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению первичной аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Туризмоведение» специальности 242 «Туризм» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on primary accreditation expertise of the educational and professional program "Tourism Studies" of the specialty 242 "Tourism" at the Zaporizhzhya National Technical University
  На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 100 (сто) осіб.