Монографії кафедри ФТ та ЕТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Теоретичні аспекти впровадження сучасних методик відновлення організму як цілісної системи
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Бурка, Олена Миколаївна; Голдовський, Борис Михайлович; Ковальова, Алла Андріївна; Ковальова, Ольга Володимирівна; Кондрат, Людмила Іванівна; Столбинська, Оксана Василівна; Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Шитіков, Тимофій Олександрович; Шуба, Віктор Олександрович; Шуба, Вікторія Вікторівна; Шуба, Людмила Вікторівна; Burka, Olena Mykolaivna; Holdovskyi, Borys Mykhailovych; Kovalova, Alla Andriivna; Kovalova, Olha Volodymyrivna; Kondrat, Liudmyla Ivanivna; Stolbynska, Oksana Vasylivna; Prysiazhniuk, Olena Anatoliivna; Shytikov, Tymofii Oleksandrovych; Shuba, Viktor Oleksandrovych; Shuba, Viktoriia Viktorivna; Shuba, Liudmyla Viktorivna
  UK: У монографії висвітлено сучасний стан та новітні розробки в сфері фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. Розглянуто питання адаптації населення до дистанційного навчання та воєнного стану. Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. EN: The monograph highlights the current state and latest developments in the field of physical therapy, ergotherapy and physical education. The issue of adaptation of the population to distance learning and martial law was considered. The publication can be useful for students, graduate students, teachers, specialists in physical therapy and ergotherapy.
 • Item
  Від теорії до практики: сучасні перспективні розробки в галузі охорони здоров’я
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Антонова-Рафі, Юлія Валеріївна; Борисенко, Володимир Валерійович; Бурка, Олена Миколаївна; Гостєва, Діана Володимирівна; Дерябкіна, Тетяна Володимирівна; Дудоров, Олександр Михайлович; Желізний, Максим Миколайович; Ковальова, Алла Андріївна; Кошля, Олена Володимирівна; Кривякін, Олександр Олександрович; Ковальова, Ольга Володимирівна,; Мельник, Ганна Віталіївна; Припутень, Анжела Миколаївна; Ридзель, Юрій Миколайович; Романова, Тетяна Анатоліїна; Самійленко, Володимир Петрович; Трохименко, Ганна Григорівна; Фастівець, Анна Віталіївна; Худецький, Ігор Юліанович; Черняков, Володимир Володимирович; Шуба, Вікторія Вікторівна; Шуба, Вікторія Вікторівна; Шуба, Людмила Вікторівна; Antonova-Rafi, Yulia; Borysenko, Volodymyr; Burka, Olena; Cherniakov, Volodymyr; Deriabkina, Tetiana; Dudorov, Alexander; Hostieva, Diana; Kovalova, Alla; Kovalova, Olga; Koshlya, Olena; Khudetsky, Igor; Kryvyakin, Oleksandr; Melnyk, Hanna; Pryputen, Anzhela; Romanova, Tetiana; Rydzel, Yurii; Samiilenko, Volodymyr; Shuba, Victoria; Shuba, Lyudmila; Trokhymenko, Ganna; Fastivets, Anna; Zheliznyi, Maksym; Romanova, Tetiana
  UK: У монографії висвітлено сучасний стан та новітні розробки в сфері фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. Розглянуто питання адаптації населення до дистанційного навчання та воєнного стану. Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. EN: The monography highlights the current state and latest developments in the sphere of physical therapy, occupational therapy and physical education. The issue of adaptation of the population to distance learning and martial law was considered. The publication can be useful for students, graduate students, teachers, specialists in physical therapy and occupational therapy.
 • Item
  Інноваційні технології діагностики, лікування та реабілітації патологій опорно-рухового апарату
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Антонова-Рафі, Юлія Валеріївна; Бурка Олена, Миколаївна; Інтелегатор, Данило Олександрович; Ковальова, Алла Андріївна; Ковальова, Ольга Володимирівна; Кошля, Олена Володимирівна; Петрик, Наталія Ігорівна; Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Рижкова, Марія Вадимівна; Сидорин, Володимир Олегович; Таран, Григорій Іванович; Токаренко, Олександр Іванович; Худецький, Ігор Юліанович; Шитиков, Тимофій Олександрович; Шуба, Вікторія Вікторівна; Шуба, Віктор Олександрович; Шуба, Людмила Вікторівна; Antonova-Rafi, Yulia V.; Burka, Olena M.; Intelehator, Danylo O.; Kovalova, Alla A.; Kovalova, Olga V.; Koshlya, Olena V.; Petryk, Nataliya I.; Prysiazhniuk, Olena A.; Ryzhkova, Maria V.; Sydoryn, Volodymyr O.; Taran, Hryhoriy (Gregory) I.; Tokarenko, Oleksandr I.; Khudetsky, Igor Yu.; Shitykov, Tymofiy O.; Shuba, Victoria V.; Shuba, Lyudmila V.; Shuba, Viktor O.; Антонова-Рафи, Юлия Валерьевна; Бурка, Елена Николаевна; Интеллегатор, Данил Александрович; Ковалева, Алла Андреевна; Ковалева, Ольга Владимировна; Кошля, Елена Владимировна; Петрик, Наталья Игоревна; Присяжнюк, Елена Анатольевна; Рыжкова, Мария Вадимовна; Сидорин, Владимир Олегович; Таран, Григорий Иванович; Токаренко, Александр Иванович; Худецкий, Игорь Юлианович; Шитиков, Тимофей Александрович; Шубa, Виктория Викторовна; Шуба, Людмила Викторовна; Шуба, Виктор Александрович
  UK:У монографії висвітлено сучасний стан на розвиток фізичної терапії при патологіях опорно-рухового апарату, а також супутніх станів. Описано механізми виникнення біомеханічних порушень та болю, сучасні технології відyовлення після вогнепальних поранень та ампутацій. Розглянуто процес самовиховання паралімпійців з ураженнями опорно-рухового апарату. Видання може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. EN; The monography highlights the state of the process of preparing future physical therapists for the use of fitness and health-improving technologies. A new methodical system of formation of readiness during training in higher education institutions had been developed and tested. Research materials can be used in the development of manuals, educational programs and training courses for students of specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy» RU: В монографии отображено состояние процесса подготовки будущих физических терапевтов к использованию физкультурно-оздоровительных технологий. Разработана и апробирована новая методическая система формирования готовности во время обучения в ВУЗе. Материалы исследования могут быть использованы при разработке пособий, образовательных программ и курсов обучения для студентов специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия»
 • Item
  Підготовка майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Бурка, Олена Миколаївна; Burka, Olena M.; Бурка, Елена Николаевна
  UK: У монографії висвітлено стан процесу підготовки майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздорвчих технологій. Розроблено та апробовано нову методичну систему формування готовності під час навчання у ЗВО. Матеріали дослідження можуть бути використані при розробці посібників, освітніх програм та курсів навчання для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» EN: The monography highlights the state of the process of preparing future physical therapists for the use of fitness and health-improving technologies. A new methodical system of formation of readiness during training in higher education institutions had been developed and tested. Research materials can be used in the development of manuals, educational programs and training courses for students of specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy» RU: В монографии отображено состояние процесса подготовки будущих физических терапевтов к использованию физкультурно-оздоровительных технологий. Разработана и апробирована новая методическая система формирования готовности во время обучения в ВУЗе. Материалы исследования могут быть использованы при разработке пособий, образовательных программ и курсов обучения для студентов специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия»