Підручники, навчальні посібники кафедри ТМБ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Термінологічний словник: інженерія поверхні, обробка та внутрішня будова матеріалів
    (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грешта, Віктор Леонідович; Бєліков, Сергій Борисович; Ольшанецький, Вадим Юхифимович; Приходько, Анатолій Миколайович; Козлова, Олена Борисівна; Greshta, Viktor; Byelikov, Sergiy; Ol'shanetskii, Vadim; Prykhodko, Anatoli; Kozlova, Olena
    UK: Термінологічний словник містить основні найпоширеніші терміни і їх визначення, що стосуються металофізики та одного з нових напрямків у науці й технології, що одержали назву «інженерія поверхні» EN: The terminological dictionary contains the main most common terms and their definitions related to metallophysics and one of the new directions in science and technology, which received the name "surface engineering"