Науково-практичний семінар (19 травня 2017 р.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Фонди рідкісних та цінних видань в бібліотеках ВНЗ Запорізької області: досвід роботи та перспективи розвитку
  (Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017-05-19)
  UK: В збірці представлені тексти доповідей, що були заслухані на науково-практичному семінарі бібліотек методичного об’єднання Запорізької області «Фонди рідкісних та цінних видань в бібліотеках ВНЗ Запорізької області: досвід роботи та перспективи розвитку», який відбувся 19 травня 2017 року на базі наукової бібліотеки Таврійського державного агротехнологічного університету. Видання стане в нагоді бібліотечним працівникам, дослідникам рідких і цінних фондів. RU: В сборнике представлены тексты докладов, которые были заслушаны на научно-практическом семинаре библиотек методического объединения Запорожской области «Фонды редких и ценных изданий в библиотеках вузов Запорожской области: опыт работы и перспективы развития», который состоялся 19 мая 2017 года на базе научной библиотеки Таврического государственного агротехнологического университета. Издание пригодится библиотечным работникам, исследователям редких и ценных фондов. EN: The collection contains the texts of the reports, which were heard at the scientific- practical seminar of libraries of methodical association of Zaporozhye region "Funds of rare and valuable publications in libraries of universities of Zaporizhzhya region: work experience and development prospects", which took place on May 19, 2017 on the basis of the scientific library of the Taurian State Agrotechnological University. The edition is useful to library workers, researchers of rare and valuable funds.
 • Item
  Формування фонду рідкісних та цінних видань бібліотеки ЗДІА
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Семенюк, Тетяна Костянтинівна; Semenyuk, Tetyana K.; Семенюк, Татьяна Константиновна
  UK: У статті йдеться про фонд рідкісних і цінних книг який має бібліотека ЗДІА EN: The article deals with the fund of rare and valuable books which has a library ZDIA RU: В статье идет речь о фонде редких и ценных книг который имеет библиотека ЗГИА
 • Item
  База данных редких и ценных изданий НБ ЗНТУ. Особенности библиографирования книжных памятников
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Пазынич, Татьяна Дмитриевна; Pazynich, Tetyana D.; Пазиніч, Тетяна Дмитрівна
  UK: У статті йдеться про особливості бібліографування книжкових пам'яток EN: The article deals with the peculiarities of bibliography of book monuments RU: В статье идет речь об особенностях библиографирования книжных памятников
 • Item
  Формирование фонда редких и ценных книг в библиотеке ЗНТУ: выявление, организация хранения и перспективы
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Шатохіна, Ірина Геннадіївна; Shatohina, Iryna G.; Шатохина, Ирина Геннадиевна
  UK: У статті йдеться про формування, організацію та зберіганні фонду рідкісних і цінних книг в бібліотеці ЗНТУ EN: The article deals with the formation, organization and storage of a fund of rare and valuable books in the library of ZNTU RU: В статье идет речь о формировании, организации и хранении фонда редких и ценных книг в библиотеке ЗНТУ