Силабус дисципліни «Фізичне виховання»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУ «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни «Фізичне виховання» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: Ю. І. Рімар. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 6 с.

Ключові слова

фізичне виховання, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, physical education, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Бібліографічний опис