Методичні рекомендації «Історія розвитку гімнастики» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики»

Abstract

UK: У методичних рекомендаціях розглядаються основні етапи та тенденції історичного розвитку гімнастики як спортивної та навчальної дисципліни. EN: The methodical recommendations consider the main stages and trends of the historical development of gymnastics as a sports and educational discipline. RU: В методических рекомендациях рассматриваются основные этапы и тенденции исторического развития гимнастики как спортивной и учебной дисциплины.

Description

Методичні рекомендації «Історія розвитку гімнастики» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» і 227 «Фізична терапія та ерготерапія» / уклад.: О.М.Захарова, С.В. Сметанін – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 36 с.

Keywords

basics of gymnastics, gymnastics, history of gymnastics development, theory and methodology, основи гімнастики, гімнастика, історія розвитку гімнастики, теорія і методика, основы гимнастики, гимнастика, история развития гимнастики, теория и методика

Citation