Самостійна та індивідуальна робота з теорії електричних кіл

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни " Теорія електричних кіл та сигналів" EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline "Theory of electrical circuits and signals" RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине "Теория электрических цепей и сигналов"

Description

Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 38 с

Keywords

електричне коло, електричний струм, напруга, опір, генератор, підсилювач, модулятор, джерело живлення, electrical circuit, electricity, voltage, resistance, generator, amplifier, modulator, power supply, электрическая цепь, электрический ток, напряжение, сопротивление, генератор, усилитель, модулятор, источник питания

Citation