Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП «Пенсія»

Abstract

UK: В цій статті відображено теоретико-методологічні та практичні основи механізму залучення та ефективного використання фінансових ресурсів шляхом оцінювання впливу зовнішніх чинників на фінансове становище НПФ на прикладі ОТП «Пенсія». EN: This article shows the theoretical and methodological foundations of mechanism of attraction and effective use of financial resources by assessing the impact of external factors on the financial situation of the example OTP NPF "Pension". RU: В этой статье отражено теоретико-методологические и практические основы механизма привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов путем оценки влияния внешних факторов на финансовое положение НПФ на примере ОТП «Пенсия».

Description

Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Keywords

non-state pension fund, pension assets, financial resources, life cycle, investment strategy, недержавний пенсійний фонд, пенсійні активи, фінансові ресурси, життєвий цикл, інвестиційна стратегія, негосударственный пенсионный фонд, пенсионные активы, финансовые ресурсы, жизненный цикл, инвестиционная стратегия

Citation