Лабораторні роботи з мікроелектромеханіки

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікроелектромеханіка" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Microelectromechanic" RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Микроэлектромеханика"

Description

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікроелектромеханіка" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітня програма «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 45 с.

Keywords

мікроелектромеханіка, двигун, електрична машина, автоматичне регулювання, перехідний процес, пружний момент, microelectromechanicsелектромагнітна стала часу, електромеханічна стала часу, engine, electric car, automatic adjustment, transition process, elastic moment, electromagnetic time constant, electromechanical time constant, микроэлектромеханика, двигатель, электрическая машина, автоматическая регулировка, переходной процесс, упругий момент, электромагнитная постоянная времени, электромеханическая постоянная времени

Citation