Механічний безшатунний прес

Abstract

UK: Механічний безшатунний прес складається із розміщеного в напрямних станини повзуна, кінематично зв'язаний з кривошипами за допомогою насаджених на вісь повзуна щік, шпонок і вала кривошипа з нерухомо встановленими на його консолях шестернями, які знаходяться в кінематичному контакті через встановлені на кривошипах проміжні зубчаті колеса з нерухомими шестернями, які в свою чергу нерухомо змонтовано вісесиметрично валам, на яких встановлено приводні зубчаті колеса з можливістю обертання в стійках станини. Число зубців нерухомої шестірні вдвічі більше, ніж у шестірні. EN: The mechanical rodless press consists of a slider placed in the frame guides, kinematically connected to the cranks by means of jaws, keys and a crank shaft with fixed gears mounted on its consoles, which are in kinematic contact through intermediate gears with fixed gears mounted on the crankshafts, which in turn are fixedly mounted axially to the shafts on which the drive gears are mounted and can rotate in the frame racks. The number of teeth of the fixed gear is twice that of the pinion gear.

Description

Пат. 141802 Україна, МПК (2020.01) B30B 1/26 (2006.01). Механічний безшатунний прес / В.Д. Обдул, В.В. Широкобоков, А.Ю. Матюхін, Д.В. Обдул (Україна) ; заявник і патентовласник Національний університет «Запорізька політехніка». - № u201910637 ; заявл. 28.10.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8

Keywords

mechanical press, gears, frame, racks, механічний прес, шестерні, станина, стійках

Citation