Задача про надійність з нормально розподіленими вхідними параметрами

No Thumbnail Available

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – моделі динамічного програмування в умовах статистичної невизначеності. Предмет дослідження – задача про надійність в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – аналіз оптимального розв'язку задачі про надійність з нормально розподіленими вхідними параметрами. Методи дослідження – метод повного перебору. В дипломній роботі наведено програмну реалізацію для розв’язання задачі завантаження з нормально розподіленими вхідними параметрами методом перебору даних. Отримано та проаналізовано розв’язок задачі для різних критеріїв оптимальності. EN: Object of study - models of dynamic programming in conditions of statistical uncertainty. Subject of study - the problem of loading in conditions of statistical uncertainty. The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the reliability problem with normally distributed input parameters. Research methods - the method of complete search. The thesis presents a software implementation to solve the problem of reliability problem with normally distributed input parameters by the method of data retrieval. The solution of the problem for different optimality criteria is obtained and analyzed. RU: Объект исследования - модели динамического программирования в условиях статистической неопределенности. Предмет исследования - задача о надёжности с нормально распределёнными входными параметрами. Цель работы - анализ оптимального решения задачи о надёжности с нормально распределёнными входными параметрами. Методы исследования - метод полного перебора. В дипломной работе приведено программную реализацию для решения задачи о надёжности с нормально распределёнными входными параметрами. Получены и проанализированы решение задачи для различных критериев оптимальности.

Description

Залата Ю.О. Задача про надійність з нормально розподіленими вхідними параметрами: бакалаврська робота / Ю.О. Залата – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 40 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача про надійність з нормально розподіленими вхідними параметрами, Метод перебору даних, Статистична невизначеність, Критерії оптимальності, Matlab, Models of dynamic programming, Reliability task with normally distributed input parameters, Exhaustive search, Statistical uncertainty, Optimality criteria, Matlab, Модели динамического программирования, Задача о надёжности с нормально распределёнными входными параметрами, Метод перебора данных, Статистическая неопределенность, Критерии оптимальности, Matlab

Citation