Навчальний посібник «Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні»

Abstract

UK: Наведено навчальний посібник «Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» EN: The study guide "Design of surface elements in mechanical engineering" from the discipline "Draft geometry, engineering and computer graphics" is given

Description

Проєктування елементів поверхонь в машинобудуванні: навч. посібник / В.А.Шаломєєв С.А.Бовкун, М.В.Скоробогата, О.Б.Корнієнко. – Житомир: Вид. ПП « Євро–Волинь», 2021. - 310 с.

Keywords

проєкція, твірна, головна точка картини, лінія горизонту, projection, creative, the main point of the picture, the horizon line

Citation