Силабус дисципліни «Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУ «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни «Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: О. В. Василенко. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с.

Ключові слова

Автоматизоване проєктування інформаційно-вимірювальних систем, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, Automated design of information and measuring systems, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Бібліографічний опис