Самостійна та індивідуальна робота з інженерного проектування

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Інженерне проектування' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline 'Engineering design' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине 'Инженерное проектирование'

Description

Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Л. С. Щурова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 22 с.

Keywords

техніка, винахідництво, творчість, раціоналізація, мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз, протиріччя, equipment, invention, creation, rationalization, brainstorm, synectics, morphological analysis, contradiction, техника, изобретательство, творчество, рационализация, мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, противоречие

Citation