Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Класичний приватний університет

Abstract

UK: У монографії розкрито теоретичні та методологічні передумови дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти, проаналізовано теорію і практику їх підготовки, охарактеризовано зарубіжний досвід з цього питання, обґрунтовано концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти та запропоновано педагогічне забезпечення цього процесу. Призначено для викладачів, студентів, аспірантів і докторантів, які досліджують проблему професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти EN: In a monograph theoretical and methodological pre-conditions of research of professional preparation of future specialists are exposed on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education, a theory and practice of their preparation is analysed, foreign experience is described through this question, grounded conceptual going near professional preparation of future specialists on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education and the pedagogical providing of this process is offered. Intended for teachers, students, graduate students which investigate the problem of professional preparation of future specialists on hotel-resort businesses in the conditions of sedate education. RU: В монографии раскрыты теоретические и методологические предпосылки исследования профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровнего образования, проанализирована теория и практика их подготовки, охарактеризован зарубежный опыт по этому вопросу, обоснованно концептуальные подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровневого образования и предложено педагогическое обеспечение этого процесса. Предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов, которые исследуют проблему профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-курортного дела в условиях уровневого образования.

Description

Віндюк А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика : монографія / А. В. Віндюк. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 340 с.

Keywords

professional preparation, future specialists in hotel and resort business, stepped education, bachelor, specialist, master’s degree, junior specialist, професійна підготовка, майбутні фахівці з готельно-курортної справи, ступенева освіта, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, профессиональная подготовка, будущие специалисты гостинично-курортного дела, уровневое образование, младший специалист, бакалавр, специалист, магистр

Citation