Звіт про виконання кафедральної НДР 05038 «Математичне моделювання соціально-економічних процесів та систем»

Abstract

Description

Звіт про виконання кафедральної НДР 05038 «Математичне моделювання соціально-економічних процесів та систем» / Укл. Бакурова А.В. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", кафедра САОМ, 2021. – 99 с.

Keywords

cognitive modeling, ontology, decision support system, neural network, когнітивне моделювання, онтологія, система підтримки прийняття рішень, нейронна мережа, когнитивное моделирование, онтология, система поддержки принятия решений, нейронная сеть

Citation