Банківські операції

Abstract

UK: В книзі розглянуто методику здійснення банківських операцій, пов’язаних із встановленням світової банківської системи, іноземних банків та банків України: формування ресурсів готівковими та безготівковими рохрахунками, кредитними та іпотечними операціями з цінними паперами, інвестиційною діяльністю валютними операціями, нетрадиційними банківськими операціями. EN: The book examines the methodology for carrying out banking operations related to the establishment of the world banking system, foreign banks and banks of Ukraine: the formation of resources by cash and non-cash rough accounts, credit and mortgage transactions with securities, investment activity by currency transactions, non-traditional banking operations. RU: В книге рассмотрена методика осуществления банковских операций, связанных с установлением мировой банковской системы, иностранных банков и банков Украины: формирование ресурсов наличными и безналичными рассчетами, кредитными и ипотечными операциями с ценными бумагами, инвестиционной деятельностью валютными операциями, нетрадиционными банковскими операциями.

Description

Череп А. В. , Андросова О.Ф. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. – 410 с.

Keywords

bank resources, payment abort, emission-cash work, credit operations, currency transactions, unconventional banking operations, forms of settlements, securities, банківські ресурси, скасування платежу, отмена платежа, емісійно-касова робота, кредитні операції, валютні операції, нетрадиційні банківські операції, форми розрахунків, цінні папери, банковские ресурсы, банковские ресурсы, кредитные операции, кредитные операции, нетрадиционные банковские операции, формы расчетов, ценные бумаги

Citation