Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: освітня програма, що акредитується, відповідає Критеріям оцінювання якості освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: The accredited educational program meets the criteria for evaluating the quality of the educational program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Образовательная программа, которая проходит аккредитационную экспертизу, соответствует Критериям оценки качества образовательной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Керівник експертної групи Кулаков Павло Ігорович (Вінницький національний технічний університет)

Keywords

акредитація, радіотехніка, магістр, звіт, accreditation, Radioengineering, мasters, report, аккредитация, радиотехника, магистр, отчет

Citation