Грудень 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Рішення про акредитацію освітньої програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019-12-14) Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования; National Agency for Higher Education Quality Assurance
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Акредитувати освітню програму строком на 5 років. Видати сертифікат про акредитацію освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: Accredit the educational program for a period of 5 years. Issue a certificate of accreditation the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Аккредитовать образовательную программу сроком на 5 лет. Выдать сертификат об аккредитации образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
 • Item
  Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019-12-14) Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Отраслевой экспертный совет Национального агентства по обеспечению качества высшего образования; Industry Expert Sonnet of National Agency for Higher Education Quality Assurance
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Галузева експертна рада рекомендує Національному агентству прийняти рішення про акредитацію освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: Accredit the educational program for a period of 5 years. Issue a certificate of accreditation the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Отраслевой экспертный совет рекомендует Национальному агентству принять решение про аккредитацию образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
 • Item
  Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019-12-14) Експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Экспертная группа Национального агентства по обеспечению качества высшего образования; Expert group of National Agency for Higher Education Quality Assurance
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: освітня програма, що акредитується, відповідає Критеріям оцінювання якості освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: The accredited educational program meets the criteria for evaluating the quality of the educational program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Образовательная программа, которая проходит аккредитационную экспертизу, соответствует Критериям оценки качества образовательной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»
 • Item
  Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019-11-19) Група забезпечення Освітньо-професійної програми «Радиотехника» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації»; Группа обеспечения Образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации»; Supporting team of educational and professional program for MSc on «Radioengineering» on the specialty 172 «Telecommunications and Radioengineering» from knowledge area 17 «Electronics and Telecommunications»
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 2-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Радіотехника» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 2nd educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод про соответствие программы требованиям 2-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»