Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Галузева експертна рада рекомендує Національному агентству прийняти рішення про акредитацію освітньої програми «Радіотехніка» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: Accredit the educational program for a period of 5 years. Issue a certificate of accreditation the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: Отраслевой экспертный совет рекомендует Национальному агентству принять решение про аккредитацию образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Голова національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Квіт С.

Keywords

акредитація, радіотехніка, магістр, accreditation, Radioengineering, мasters, аккредитация, аккредитация, магистр

Citation