Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 2-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Радіотехника» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 2nd educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Radioengineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод про соответствие программы требованиям 2-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Радиотехника» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Гарант Освітньо-професійної програми Піза Дмитро Макарович, професор, д.т.н., професор кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Keywords

акредитація, радіотехніка, магістр, accreditation, radioengineering, мasters, аккредитация, радиотехника, магистр

Citation