Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі: рекомендаційний бібліографічний покажчик

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2009-2021 роки (308 назв). Метою бібліографічного покажчика «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі» є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з дослідженнями стану страхового ринку та перспективами подальшого розвитку. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian and English for 2009-2021 (308 titles). The purpose of the bibliographic index "Problems and prospects of the insurance market in Ukraine and the world" is to acquaint teachers and students of economic specialties of higher education institutions with research on the state of the insurance market and prospects for further development. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском и английском языках за 2009-2021 годы (308 наименований). Цель библиографического указателя «Проблемы и перспективы развития страхового рынка в Украине и мире» - ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с исследованиями состояния страхового рынка и перспективами дальнейшего развития.

Description

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі : рекомендаційний бібліографічний покажчик / укладач Н. І. Лось. – Запоріжжя : НБ НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 37 с.

Keywords

insurance market, types of insurance, financial and economic aspects, legal regulation of insurance activities, страховий ринок, види страхування, фінансово-економічні аспекти, правове регулювання страхової діяльності, страховой рынок, виды страхования, финансово-экономические аспекты, правовое регулирование страховой деятельности

Citation