Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей. Монографія

Abstract

Description

Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : монографія / під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 375 с.

Keywords

програмне забезпечення, інтелектуальна система, моделювання, програмний додаток, software, intellectual system, modeling, software application, программное обеспечение, интеллектуальная система, моделирования, программное приложение

Citation