Проектне фінансування

Abstract

UK: Практичні заняття з дисципліни «Проектне фінансування» є важливим підсумком навчання студента протягом декількох тижнів. Вони закріплють теоретичні знання та надають оцінку проведеній роботі. В навчанні взагалому першим і основним кроком є засвоєння інформації, теоретичного матеріалу. Без цього кроку неможливо підкоряти слідуючий EN: Practical classes on discipline "Project Finance" is an important result of student training in a few weeks. They will consolidate the theoretical knowledge and evaluate the work done. In the study of general the first and main step is the assimilation of information, theoretical material. Without this step it is impossible to conquer the follower RU: Практические занятия по дисциплине «Проектное финансирование» является важным итогом обучения студента в течение нескольких недель. Они закрепят теоретические знания и предоставляют оценку проведенной работе. В обучении вообще первым и основным шагом является усвоение информации, теоретического материала. Без этого шага невозможно покорять следующий

Description

Андросова О. Ф.,Череп А. В., Христофорова І. Б. Проектне фінансування. Навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» / О. Ф. Андросова, А. В. Череп, І. Б. Христофорова. - Запоріжжя : ЗНУ, – 2015. 201 с.

Keywords

project financing, co-financing, regression, consulting, проектне фінансування, співфінансування, регрес, консалтинг, проектное финансирование, софинансирования, регресс, консалтинг

Citation