Нейробіологія розвитку та навчання

Abstract

UK: У навчальному посібнику висвітлено питання анатомії, фізіології, будови та функціонування нервової системи та її окремих відділів, процесів розвитку та навчання. Структуровано та викладено існуючі дослідження в нейробіології та суміжних науках. Матеріали, що викладені у посібнику, можуть бути використані при розробці лекційнх курсів, освітніх программ, курсових та інших робіт для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 016 «Спеціальна освіта» тощо EN: The study guide covers issues of anatomy, physiology, structure and functioning of the nervous system and its separate departments, development and learning processes. Existing research in neurobiology and related sciences is structured and outlined. The materials presented in the study guide can be used in the development of lecture courses, educational programs, coursework and other works for students of specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy», 016 «Special education», etc.

Description

Ковальова А.А. Нейробіологія розвитку та навчання : навчальний посібник / А.А. Ковальова, О.В. Ковальова, О.В. Ковальова, О.М. Бурка, О.А. Присяжнюк. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 325 с.

Keywords

education, neurology, brain, навчання, неврологія, мозок

Citation