Підручники, навчальні посібники кафедри ФТ та ЕТ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Нейробіологія розвитку та навчання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Бурка, Олена Миколаївна; Ковальова, Алла Андріївна; Ковальова, Олександра Володимирівна; Присяжнюк, Олена Анатоліївна; Ковальова, Ольга Володимирівна; Kovalova, Alla; Kovalyova, Oleksandra; Kovalova, Olga; Prysiazhniuk, Olena; Burka, Olena
  UK: У навчальному посібнику висвітлено питання анатомії, фізіології, будови та функціонування нервової системи та її окремих відділів, процесів розвитку та навчання. Структуровано та викладено існуючі дослідження в нейробіології та суміжних науках. Матеріали, що викладені у посібнику, можуть бути використані при розробці лекційнх курсів, освітніх программ, курсових та інших робіт для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 016 «Спеціальна освіта» тощо EN: The study guide covers issues of anatomy, physiology, structure and functioning of the nervous system and its separate departments, development and learning processes. Existing research in neurobiology and related sciences is structured and outlined. The materials presented in the study guide can be used in the development of lecture courses, educational programs, coursework and other works for students of specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy», 016 «Special education», etc.
 • Item
  Функціональна діагностика при фізичній реабілітації та оцінці її ефективності
  (НУ «Запорізька політехніка», 2022) Клапчук, Василь Васильович; Єрмолаєва, Алла Вячеславівна; Klapchuk, Vasiliy V.; Yermolaieva, Alla V.; Клапчук, Василий Васильевич; Ермолаева, Алла Вячеславовна
  UK: У посібнику наведені основні відомості щодо дослідження функцій опорно-рухового апарату, нервової, дихальної та серцево-судинної систем, а також використання навантажувальних тестів у діагностиці та оцінці динаміки функціонального стану при фізичній реабілітації. EN: The manual provides basic information on the study of functions musculoskeletal, nervous, respiratory and cardiovascular systems, as well as the use of stress tests in the diagnosis and assessment of dynamics functional state during physical rehabilitation. RU: В руководстве приведены основные сведения по исследованию функций опорно-двигательного аппарата, нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также использование погрузочных тестов в диагностике и оценке динамики функционального состояния при физической реабилитации