Силабус дисципліни "Основи спінтроніки"

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни "Основи спінтроніки" для магістрів, спеціальність 153 "Мікто- та наносистемна техніка", освітня програма "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої" / Укл.: А. В. Кортун. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 9 с.

Ключові слова

спін, spin, спин

Бібліографічний опис