Анотований звіт про виконання кафедральної НДР 05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, природничих процесів та систем»

Abstract

Description

Анотований звіт про виконання кафедральної НДР 05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, природничих процесів та систем» / Укл. Денисенко О.І. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", кафедра САОМ, 2021. – 8 с.

Keywords

bimetallic cluster, hyperdynamics, diffusion of atoms, біметалевий кластер, гіпердинаміка, дифузія атомів, биметаллический кластер, гипердинамика, диффузия атомов

Citation