Проблеми тлумачення правових норм

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Дане видання підготовлено у відповідності із програмою викладання учбового курсу «Проблеми тлумачення правових норм» у вищих навчальних закладах. Конспект лекцій під назвою «Проблеми тлумачення правових норм» розрахований на студентів магістратури, які вже вивчили галузеві та інші юридичні дисципліни та підготовлені до творчого сприйняття запропонованого курсу. EN: This publication was prepared in accordance with the program of teaching training course "Problems of interpretation of legal norms" in higher education. The summary of the lectures entitled "Problems of interpreting legal norms" is intended for students of the Master's degree, who have already studied the branch and other legal disciplines and prepared for the creation of the perception of the proposed course. RU: Данное издание подготовлено в соответствии с программой преподавания учебного курса «Проблемы толкования правовых норм» в высших учебных заведениях. Конспект лекций под названием «Проблемы толкования правовых норм» рассчитан на студентов магистратуры, уже изучили отраслевые и другие юридические дисциплины и подготовлены до творчого сприйняття предложенного _курсу.

Description

Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 081 – «Право» / уклад. Г. О. Саміло. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 136 с.

Keywords

explanation of the law, interpretation, clarification, explication, тлумачення права, інтерпретація, з’ясування, роз’яснення, толкование права, интерпретация, уяснение, разъяснение

Citation