Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.018010013 "Управління проектами" у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.018010013 «Управління проектами" з ліцензованим обсягом 25 осіб. EN: The general conclusion: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.018010013 "Project Management" with the licensed amount of 25 people. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.018010013"Управление проектами"с лицензированным объемом 25 человек.

Description

Голова експертної комісії: Бушуєв Сергій Дмитрович – завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Поповиченко Ірина Валеріївна – професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики Державного вищого навчального закладу "Придніпровська академія будівництва та архітектури", доктор економічних наук, професор.

Keywords

експертний висновок, акредитація, управління проектами, магістр, expert report, accreditation, project management, master, экспертное заключение, аккредитация, управление проектами, магистр

Citation