Самостійна та індивідуальна робота з методології наукових досліджень

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Методологія наукових досліджень' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline 'Methodology of scientific research' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине 'Методология научных исследований'

Опис

Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Методолонія наукових досліджень" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 22 с.

Ключові слова

методологія, наука, пізнання, модель, спостереження, експеримент, вимірювання, дослідження, methodology, science, cognition, model, observation, experiment, measurement, research, метолология, наука, познание, модель, наблюдение, эксперимент, измерение, исследование

Бібліографічний опис