Корпоративна культура та бізнес-клімат в організаці: рекомендаційний бібліографічний покажчик

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2002-2019 роки (230 назв). Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з методами та принципами корпоративної культури на підприємствах, технологіями управління корпоративною культурою, рішенням конфліктних ситуацій в компаніях. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 2002-2019 (230 titles).The purpose of the index is to familiarize teachers and students of economic specialties of higher educational institutions with the methods and principles of corporate culture in enterprises, corporate culture management technologies, and conflict resolution in companies. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, русском и английском языках за 2002-2019 годы (230 названий). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с методами и принципами корпоративной культуры на предприятиях, технологиями управления корпоративной культурой, решением конфликтных ситуаций в компаниях.

Description

Корпоративна культура та бізнес-клімат в організації: рекомендаційний бібліографічний покажчик / укладач О. Ю. Бут. – Запоріжжя : НБ НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 29 c. - Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/Corporate_culture_and_business_climate_in_the_organization.pdf

Keywords

corporateculture, business climate, conflicts, business ethics, corporate events, корпоративна культура, бізнес-климат, конфлікти, ділова етика, корпоративні заходи, корпоративная культура, бизнес-климат, конфликты, деловая этика, корпоративные мероприятия

Citation