Аналіз оптимального розв'язку задачі про надійність електронного пристрою

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – задача про рюкзак в умовах статистичної невизначеності. Предмет дослідження – задача про надійність з нормальними вхідними параметрами.. Мета роботи – аналіз оптимального розв'язку задачі про надійність з нормально розподіленими вхідними параметрами. Методи дослідження – метод повного перебору. В дипломній роботі було розглянуто задачу про надійність з нормальними вхідними параметрами, отримано оптимальні розв’язки задачі для різної кількості експериментів, проаналізовано отримані плани за декількома критеріями оптимальності. EN: Object of study - The knapsack problem in the consciousness of statistical uncertainty Subject of study - The task of reliability with normally input parameters. The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the reliability problem with normally distributed input parameters Research methods - the method of complete search. In the thesis the problem of reliability with normal input parameters was considered, the optimal solutions of the problem for different number of experiments were obtained, the obtained plans were analyzed according to several optimality criteria. RU: Объект исследования - задача о рюкзаке в условиях статистической неопределенности. Предмет исследования - задача о надёжности с нормальными входными параметрами. Цель работы - анализ оптимального решения задачи о надёжности с нормально распределёнными входными параметрами. Методы исследования - метод полного перебора. В дипломной работе была рассмотрена задача о надежности с нормальными входными параметрами, получены оптимальные решения задачи для разного количества экспериментов, проанализированы полученные планы по нескольким критериям оптимальности.

Description

Залата Ю.О. Аналіз оптимального розв'язку задачі про надійність електронного пристрою: магістерська робота / Ю.О. Залата – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 42 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача про надійність з нормальними вхідними параметрами, Метод перебору даних, Статистична невизначеність, Models of dynamic programming, The task of reliability with normally input parameters, Exhaustive search, Statistical uncertainty, Модели динамического программирования, Задача о надёжности с нормальными входными параметрами, Метод перебора данных, Статистическая неопределенность

Citation