Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: Наведено висновки експертної комісії щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. EN: The conclusions of the expert committee about the conduct of the primary accreditation expertise of the educational-professional program Marketing specialty 075 Marketing on the second (master) level of higher education are given. RU: Приведены выводы экспертной комиссии про проведения первичной аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы Маркетинг специальности 075 Маркетинг второго (магистерского) уровня высшего образования.

Description

Голова експертної комісії: Писаренко Володимир Вікторович − завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії , доктор економічних наук, професор; Член експертної комісії: Ковальчук Світлана Володимирівна − завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.

Keywords

акредитація, освітньо-професійна програма, маркетинг, висновки, accreditation, educational-professional program, marketing, conclusions, аккредитация, образовательно-профессиональная программа, маркетинг, выводы

Citation