Стилістична виразність мовлення наратора як ідентифікатора його соціального статусу

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Розділ 1. Теоретичні засади вивчення соціолінгвістичних особливостей мовлення. Розділ 2. Стилістичні особливості мовлення нараторів в романі Дж. Фаулза «The collector». Розділ 3. Специфіка передачі мовної характеристики персонажа художнього тексту при перекладі. EN: Section 1. Theoretical foundations of the study of sociolinguistic features of speech. Section 2. Stylistic features of the narrators' speech in J. Fowles' novel "The collector". Section 3. The specificity of the transfer of the linguistic characteristics of the character of the literary text during translation.

Опис

Моісеєнко О. А. Стилістична виразність мовлення наратора як ідентифікатора його соціального статусу: магістерська робота / О. А. Моісеєнко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 108 с.

Ключові слова

Соціолінгвістика, Соціальний статус, Діалекти соціального мовлення, Лексико-стилістичні особливості, Sociolinguistics, Social status, Dialects of social speech, Lexical and stylistic features

Бібліографічний опис