Методичні вказівки «Методика викладання акробатичних вправ в початковій та основній школі» з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»

Abstract

UK: У методичних вказівках «Методика викладання акробатичних вправ в початковій та основній школі» надано матеріал для навчання техніці виконання окремих акробатичних вправ та знайомства з основами методики їх навчання при роботі зі школярами різного віку. EN: In the methodical instructions "Methods of teaching acrobatic exercises in primary and secondary school" provided material for teaching the technique of performing individual acrobatic exercises and acquaintance with the basics of methods of teaching them when working with students of different ages. RU: В методических указаниях «Методика преподавания акробатических упражнений в начальной и основной школе» предоставлен материал для обучения технике выполнения отдельных акробатических упражнений и знакомства с основами методики их обучения при работе со школьниками разного возраста.

Description

Методичні вказівки «Методика викладання акробатичних вправ в початковій та основній школі» з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» денної та заочної форм навчання / уклад.: О.М. Захарова, С.В. Сметанін. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 38 с.

Keywords

gymnastics, theory and methodology, physical education, acrobatic exercises, гімнастика, теорія і методика, фізичне виховання, акробатичні вправи, гимнастика, теория и методика, физическое воспитание, акробатические упражнения

Citation