Дослідження магнітних підсилювачів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії електричних апаратів» (тема: «Дослідження магнітних підсилювачів»). EN: Methodical instructions for execution of laboratory works on the discipline "Fundamentals of the Theory of Electric Apparatus" (topic: “Study of Magnetic Amplifiers) are given RU: Приведены методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы теории электрических аппаратов» (тема «Исследование магнитных усилителей»)

Опис

Дослідження магнітних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма "Електричні та електронні апарати")/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 33 с.

Ключові слова

Крива намагнічування, Дросель насичення, Дросельний магнітний підсилювач, Магнітний підсилювач з самонасиченням, Magnetization curve, Saturable Reactor, Choke Magnetic Amplifier, Self-saturating Magnetic Amplifier, Кривая намагничивания, Дроссель насыщения, Дроссельный магнитный усилитель, Магнитный усилитель с самонасыщением

Бібліографічний опис