Лабораторні роботи з теорії електричних кіл

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів" EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline "Theory of electrical circuits and signals" RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Теория электрических цепей и сигналов"

Опис

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів", частина 2 для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є. В., Поспеєва І. Є. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 65 с.

Ключові слова

генератор, підсилювач, амплітуда, частота, фаза, модулятор, джерело живлення, harmonic oscillation, generator, amplifier, amplitude, frequency, phase, modulator, power supply, гармоническое колебание, генератор, усилитель, амплитуда, частота, фаза, модулятор, источник питания

Бібліографічний опис