Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Навчально-науковий інститут промислових і бізнес технологій, Український державний університет науки і технологій

Анотація

UK: Розглянута нескінченна циліндрична оболонка, яка знаходиться у тривимірному пружному інерційному півпросторі із вільною поверхнею, причому вісь оболонки паралельна поверхні півпростору. Вивчено випадок, коли до внутрішньої поверхні оболонки прикладаються врівноважені імпульсивні нормальні навантаження. Досліджено вплив нестаціонарної деформації оболонки на напружено-деформований стан півпростору і на переміщення поверхні півпростору. Проведено аналіз впливу глибини залягання оболонки від поверхні півпростору на напружено-деформований стан такої системи. EN: An infinite cylindrical shell, located in a three-dimensional elastic inertial half-space with a free surface, the shell axis is parallel to the surface of the half-space was considered. Case when to the inner surface of the shell applied normal balanced impulsive loads was studied. The influence of non-stationary shell deformation on the stress-strain state of half-space and moving of the half-space surface were studied. The influence of the depth of the shell location from the half-space surface on the stress-strain state of that system was analyzed.

Опис

Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2017), м. Дніпро, 28-30 березня 2017 р. - Дніпро: НМетАУ, 2017.

Ключові слова

Механіка де формівного твердого тіла, Mechanics of a deformable solid body

Бібліографічний опис