Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: У статті запропонована модель, яка дозволяє проаналізувати процес нагріву плоского склопластику КТ-11-ТОА з використанням енергії прискорених електронів. Встановлено, що модель полегшує вибір оптимальної температури і прискорює проведення експериментів EN: The article proposed a model that allows you to analyze the process of heating flat fiberglass KT-11-TOA using the energy of accelerated electrons. It is established that the model facilitates the selection of the optimal temperature and speeds up the experiments. RU: В статье предложена модель, которая позволяет проанализировать процесс нагрева плоского стеклопластика КТ-11-ТОА с использованием энергии ускоренных электронов. Установлено, что модель облегчает выбор оптимальной температуры и ускоряет проведение экспериментов

Description

Задоя Н.О. Моделювання процесу нагріву плоских склопластиків радіаційними методами опромінення / Н. О. Задоя // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя : ЗНТУ, № 1, 2016 р. – С. 106-109.

Keywords

composite materials, fiberglass plastics, intensification of the curing process, accelerated electrons, infrared heating, temperature field, electron source, border conditions, композиційні матеріали, склопластики, інтенсифікація процесу твердіння, прискорені електрони, інфрачервоний нагрів, температурне поле, джерело електронів, граничні умови, композиционные материалы, стеклопластики, интенсификация процесса отверждения, ускоренные электроны, инфракрасный нагрев, температурное поле, источник электронов, граничные условия

Citation