Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Запорізький національний технічний університет

Abstract

UK: Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам під час проведення наукового дослідження та виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу. Вони містять рекомендації з обрання теми дослідження, визначення його мети, методів, структури та оформлення наукової роботи тощо. EN: Methodical recommendations are designed to assist students in conducting scientific research and performing scientific work for the All-Ukrainian competition for the best student scientific work. They contain recommendations for choosing the research topic, determining its purpose, methods, structure and formalization of scientific research. RU: Методические рекомендации призваны оказать помощь студентам в проведении научного исследования и выполнении научной работы на Всеукраинский конкурс на лучшую студенческую научную работу. Они содержат рекомендации по выбору темы исследования, определению его цели, методов, структуры и оформлению научной работы.

Description

Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання / уклад. В. В. Денисенко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.

Keywords

scientific research, relevance, methodology of scientific research, structure of scientific work, sources of scientific research, наукове дослідження, актуальність, методика наукового дослідження, структура наукової роботи, джерела наукового дослідження, научное исследование, актуальность, методика научного исследования, структура научной работы, источники научного исследования

Citation