Лабораторні роботи з інженерного проектування

Abstract

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Інженерне проектування' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline 'Engineering design' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Инженерное проектирование'

Description

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Л. С. Щурова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 38 с.

Keywords

техніка, винахідництво, творчість, раціоналізація, мозковий штурм, синектика, морфологічний аналіз, протиріччя, equipment, invention, creation, rationalization, brainstorm, synectics, morphological analysis, contradiction, техника, изобретательство, творчество, рационализация, мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, противоречие

Citation