Самостійна та індивідуальна робота з проектування електронної апаратури

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Основи конструювання РЕЗ' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline discipline 'Bases of designing of RED' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине 'Основы конструирования РЭС'

Опис

Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "основи проектування електронної апаратури" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад. І. Є. Поспеєва – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 22 с.

Ключові слова

проектування, радіоелектроніка, креслення, схема, друкована плата, специфікація, електромонтаж, прилад, designing, radiotronics, drawing, scheme, printed circuit, specification, wiring, device, проектирование, радиоэлектроника, чертеж, схема, печатная плата, спецификация, электромонтаж, прибор

Бібліографічний опис