Силабус дисципліни «Основи фізичних методів досліджень»

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУ «Запорізька політехніка»

Анотація

Опис

Силабус дисципліни «Основи фізичних методів досліджень» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: В. В. Погосов. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с.

Ключові слова

Основи фізичних методів досліджень, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, Fundamentals of physical research methods, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Бібліографічний опис