Силабус дисципліни «Основи фізичних методів досліджень»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

НУ «Запорізька політехніка»

Abstract

Description

Силабус дисципліни «Основи фізичних методів досліджень» для бакалаврів, спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітня програма "Якість, стандартизація та сертифікація" / Укл.: В. В. Погосов. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 8 с.

Keywords

Основи фізичних методів досліджень, загальна інформація, характеристика дисципліни, мета та завдання дисципліни, зміст дисципліни, Fundamentals of physical research methods, general information, characteristics of the discipline, the purpose and objectives of the discipline, the content of the discipline

Citation