Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» (2021)

Abstract

Description

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування». – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2021. – 3 с.

Keywords

якість, стандартизація та сертифікація, каталог вибіркових навчальних дисциплін, quality, standardization and certification, catalog of elective courses

Citation